Lees hier mijn nieuwsbrieven en artikelen met waardevolle tips en adviezen.      


Wegen is weten! - vrijdag 22 maart 2024

Een goede weging is belangrijk voor een juiste bepaling van het gewicht. Om de weging goed uit te voeren zijn een aantal zaken van belang. Deze zaken zijn een goed ingestelde weegbrug met het juiste gebruik en onderhoud en een regelmatige controle. Deze aspecten worden in dit artikel verder beschreven en toegelicht. Alleen met voldoende kennis en informatie over het gebruik van de weegbrug kan er een goede weging worden gemaakt.

Lees het hele bericht >
Incourante voorraden. Wat doe je: Houden of wegdoen? - vrijdag 11 november 2022

Het zijn dure tijden, dus geld uitgeven aan onnodige voorraden is geen optie. Vooral in de wereld van de versproducten is het hebben van incourante voorraden een zwaarwegend probleem. Bij veel goederen met een bederfelijk karakter is snel en juist handelen een vereiste. Een goed beleid en werkwijze van het voorraadbeheer is hierin cruciaal.

Om te voorkomen dat je veel incourante goederen in het assortiment krijgt, zijn volgende 10 aspecten van groot belang.De volgende 10 aspecten moet je goed overzien en in gedachten hebben om te komen tot de juiste inkoop- en voorraadbeslissingen:

Lees het hele bericht >
Weerstand bij veranderingen. Wat doe je eraan? - woensdag 28 september 2022

De wereld om ons heen staat momenteel niet stil, dus jij ook niet. Om te blijven meedraaien zijn veranderingen in je bedrijfsprocessen o.a. door innovaties niet meer weg te denken is. Helaas staan niet alle neuzen altijd dezelfde kant op.

Je zal geconfronteerd worden met tegenwerpingen om er maar niet aan te beginnen.
In de meeste gevallen is de weerstand van de werkvloer groter is dan bij het management. Dit is te verklaren doordat de werkvloer met de meeste veranderingen wordt geconfronteerd.

Lees het hele bericht >
Lading verliezen kost altijd geld! - maandag 8 augustus 2022

De oogsttijd is een drukke tijd waarin je zo min mogelijk tijd wilt verliezen en zeker niet door controles van handhavers of het opruimen van afgevallen lading. Door het goed voor elkaar hebben van het afdekken of zekeren van de lading kan je schade aan het product en problemen onderweg voorkomen.

Lees het hele bericht >
Wie gaat het werk nu doen? - zaterdag 2 juli 2022

De arbeidsmarkt staat onder druk. Om een goede invulling van de arbeidsbehoefte te krijgen zijn 5 aspecten belangrijk voor een succesvolle invulling van de arbeidsbehoefte? Om hier een goede invulling aan te geven zijn er 10 eenvoudig inzetbare acties voor handen.

Lees het hele bericht >
Door welke ‘dooddoeners’ komen innovaties niet van de grond? - vrijdag 16 augustus 2019

Ieder veranderproject zal gepaard gaan met bezwaren. Vaak zijn deze bezwaren niet terecht. De bezwaren hebben vaak betrekking op angst voor de verandering wat vaak gevolgd wordt door een te lage motivatie. Deze aspecten kunnen met de juiste argumenten worden weggenomen. In dit artikel worden de vier belangrijkste bezwaren beschreven met de mogelijkheden om deze tegenwerpingen te verminderen.

Lees het hele bericht >
Plastic verpakkingen; Een vloek of een zegen? - vrijdag 7 juni 2019

Kunnen we het gebruik van plastic verpakking zien als een vloek of een zegen.
Om hierover een goed oordeel te kunnen geven is het belangrijk om alle voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen. In dit artikel gaan we er wat uitgebreider op in.
Lees het hele bericht >
Welke gevaren lopen we in het magazijn? - dinsdag 30 oktober 2018

Een overzicht van de gevaren en risico's die we dagelijks in een magazijn kunnen tegenkomen en hoe we ze kunnen voorkomen.

Lees het hele bericht >
Wanneer gaan we bedrijfsactiviteiten uitbesteden? - dinsdag 25 april 2017

Vaak denken we dat we er goed aan doen om zoveel mogelijk bedrijfsactiviteiten in eigen hand te houden. Helaas houden we onszelf dan te vaak voor de gek. De kennis van de eigen organisatie en de beschikbare arbeid zien we als een pluspunt om veel activiteiten in eigen hand te houden.

Lees het hele bericht >
Ruimte gezocht? - donderdag 2 maart 2017

De zoektocht naar geschikte extra ruimte is niet altijd even eenvoudig. Echter in een aantal gevallen is deze zoektocht helemaal niet nodig. De uitbreiding kan dan gerealiseerd worden binnen de bestaande ruimte. In dit artikel gaan we verder in op de mogelijkheden die er zijn om meer te doen in dezelfde ruimte.

Lees het hele bericht >
Hoe komt het dat we teveel geld uitgeven? - dinsdag 24 januari 2017

Vaak kopen of bestellen we meer dan we eigenlijk nodig hebben. Dit gedrag wordt deels ingegeven door onzekerheden. Door teveel op safe te spelen worden processen door het extra gebruik van materiaal en arbeid onnodig duur. In dit artikel ga ik verder in op deze grootste verspillingen waar u tegen aan kan lopen, hoe u ze kan herkennen en hoe u een opstart kunt maken met het verminderen ervan.

Lees het hele bericht >
De werkzaamheden op het tuinbouwbedrijf van nu - woensdag 21 december 2016

De tuinder van vroeger is de tuinder van nu niet meer. Veel processen zijn door de jaren heen veranderd. Dit geldt zeker ook voor de logistieke processen. Hier was in het verleden nog niet veel aandacht voor, maar door de huidige ketensamenwerkingen en schaalvergroting wordt het steeds actueler. In dit artikel gaan we verder in op de huidige logistieke eisen en methoden om de logistieke processen te verbeteren.

Lees het hele bericht >
De impact van logistieke processen op uw bedrijfsvoering - woensdag 7 december 2016

Zonder dat we het vaak door hebben komen we dagelijks met logistieke processen in aanraking. In dit artikel wordt ingegaan op de onderlinge samenhang van de processen en de aspecten die een rol spelen in de totale bedrijfsvoering.

Lees het hele bericht >
Hoe richten we de beste werkplek in? - zaterdag 19 november 2016

Om veilige, plezierige en productief te kunnen werken is het belangrijk dat de werkomgeving goed is ingericht.
In dit artikel gaan we verder in op de indeling, routing, ergonomie en het overzichtelijk houden van de werkomgeving.Lees het hele bericht >
Nieuwsbrief Zomer 2016 - vrijdag 29 juli 2016

Lees het hele bericht >