Lees hier mijn nieuwsbrieven en artikelen met waardevolle tips en adviezen.      


Door welke ‘dooddoeners’ komen innovaties niet van de grond? - vrijdag 16 augustus 2019

Wat staat ons in de weg?

Bij veel organisaties en ondernemingen is innovatie geen activiteit meer die er even bij gedaan wordt, maar is het bittere noodzaak om de continuïteit te waarborgen. Om te overleven zullen we het allemaal beter moeten gaan doen. Door te innoveren en processen te verbeteren kunnen we in veel gevallen besparen op het gebruik van arbeid, materialen en machines. Het verbeteren van de processen heeft niet alleen het doel om op kosten te besparen, maar ook om de service naar de klant te verhogen. Bij het innoveren in processen krijgen we een beter inzicht in de werkwijzen en de goederen- en informatiestromen binnen de onderneming. Zo kunnen we grote slagen maken op het gebied van kostprijs en klanttevredenheid.

Ondanks de vele voordelen die het biedt, gaat het op gang brengen van innovaties niet zonder slag of stoot. Zo staan in iedere organisatie de neuzen niet direct en enthousiast in dezelfde richting. Iedereen die het idee en de boodschap van innovatie wil uitdragen zal worden geconfronteerd met meerdere tegenwerpingen en weerstanden om er toch maar niet aan te beginnen. Vaak merken we dat de weerstand op de werkvloer groter is dan in de hogere (management) posities. Dit is ook wel deels te verklaren, omdat de werkvloer vaak een grotere impact in de dagelijkse praktijk zal ervaren. 

Welke weerstanden komen we zoal tegen?

De weerstanden die vaak naar boven komen zijn voor een deel gebaseerd op onvoldoende kennis van de mogelijke verbeteringen of onvoldoende betrokkenheid. Veel tegenwerpingen (oftewel "dooddoeners”) hebben een remmende werking hebben op het goed opstarten, uitvoeren en realiseren van het innovatieproject. We zullen er nu even vier veel voorkomende kort behandelen.  

  1. Het gaat toch goed zo!

Deze eerste tegenwerping wordt voor een groot deel ook gedragen door angst voor het onbekende. We zijn immers gewend om het werk op een bepaalde manier te doen en daar bedreven en goed in te zijn. Een aanpassing aan deze bekende manier van werken zal er toe leiden dat we een deel van het werk iets anders moeten gaan doen. Hierin hebben we geen ervaring en krijg je de angst of je het wel even goed kan blijven doen.  

  1. We doen het altijd al zo!

Deze tweede tegenwerping wordt vooral ingegeven door een gebrek aan motivatie voor de procesverandering. Dit kan op een redelijke manier worden omgebogen door voldoende positief te communiceren. Het laten zien dat een verandering ook een verbetering kan zijn, zal ongetwijfeld een positieve invloed hebben op de motivatie.

  1. We bestaan al … jaar!

Deze derde tegenwerping kan gezien worden als een combinatie van de eerst en de tweede. Door angst voor het onbekende en onvoldoende motivatie blijf je graag hangen in het bekende zoals we het al jaren doen. De gedachte achter deze tegenwerping is ook vaak het argument van: ‘Als we het niet goed zouden doen, dan bestonden we al niet meer’.

  1. Dit werkt niet bij ons!

Deze vierde en laatste tegenwerping heeft niet direct met angst of motivatie te maken, maar meer met onvoldoende kennis van de voorgenomen verandering. Door onvoldoende kennis van en inlevingsvermogen in de situatie na de verandering zal deze reactie snel geuit worden. Iedere organisatie heeft z’n eigen manier van werken en is daardoor in veel opzichten uniek, maar dit sluit een goede uitwerking van mogelijke veranderingen niet uit.

Naast deze vier tegenwerpingen zijn er nog meer te beschrijven, maar deze worden toch wel het meest geuit. Andere tegenwerpingen die we wel eens tegenkomen bij innovaties en procesveranderingen zijn o.a.: te moeilijk, te bureaucratisch, onvoldoende tijd en onvoldoende steun van het management.

Hoe ga je met deze weerstanden om?

Deze weerstanden zijn uiteraard in veel gevallen niet terecht en kan je daarom ook wel "dooddoeners” noemen. Veel van deze "dooddoeners” kunnen worden omgebogen in enthousiasme als vanaf het begin de werkvloer bij de innovatie betrokken wordt. Een duidelijke en volledige communicatie is hiervoor een belangrijke voorwaarde. De mate van betrokkenheid kan door het management positief worden beïnvloed. Veranderingen in je werkzaamheden waar je dagelijks wel mee te maken gaat krijgen, maar waar je niet actief bij betrokken wordt zijn een voedingsbodem voor weerstand.

Voorafgaand aan het inzetten van een veranderingsproject moeten we ons bewust zijn van de mogelijke weerstand die op ons af zullen komen.

Het inspelen op deze weerstanden voorkomt dat er te star wordt vastgehouden aan het huidige. Een te starre houding zal remmend werken op de opstart, uitvoering en oplevering van het veranderproject en gaat uiteindelijk een goed resultaat ondermijnen.

Kortom: Het verminderen van weerstanden bij veranderingen wordt bereikt door vanaf het begin volledig en duidelijkheid te communiceren en iedereen erbij te betrekken.


Wil je ook je organisatie eens aan een kritische blik laten onderwerpen en zo een inventarisatie te maken van de mogelijke (noodzakelijke) verbeteringen en hoe die het beste kunnen worden opgestart. Neem dan contact met mij op. We bespreken dan vrijblijvend de mogelijkheden om met succes je processen naar een hoger niveau te tillen.

 

Contact opnemen kan via het emailadres: info@logis-dienstverlening.nl. Maar bellen naar 06-27431107 kan natuurlijk ook.

 

Reeds verschenen blogartikelen zijn terug te lezen via: Tips & Adviezen

 

Vond je dit artikel interessant of kunnen je relaties en connecties er ook hun voordeel mee doen? Deel dan dit artikel in je netwerk!

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrintFriendly

 


Terug naar de vorige pagina >