Lees hier mijn nieuwsbrieven en artikelen met waardevolle tips en adviezen.      


Welke gevaren lopen we in het magazijn? - dinsdag 30 oktober 2018

Deze vraag zullen we ons niet vaak stellen, maar toch hebben magazijnen een behoorlijk aandeel in het aantal bedrijfsongevallen. Reden genoeg om er toch eens bij stil te staan. De cijfers spreken echter voor zich. In Nederland zijn er ongeveer 100.000 bedrijven met een magazijn. Hierin werken meer dan 600.000 mensen. Door de toenemende e-commerce zal dit aantal de komende jaren alleen maar toenemen.
 
Dat het werken in een magazijn niet geheel zonder gevaar is blijkt uit het feit dat het beroep van magazijnmedewerker (hef-/reachtruckchauffeur, orderverzamelaar en inpakker) op de 4e plaats staat van de top 5 risicovolle beroepen. Vooral het intern transport vormt een gevaar. Jaarlijks vinden er in magazijnen rond de 1.700 heftruckongevallen plaats, waarvan 150 ernstig met 7 doden. Daar komen dan alle kleine ongevallen nog bij, zoals: vallen, uitglijden, struikelen, etc.
 
Uit onderzoek van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in 2016 bleek dat de volgende hoofdoorzaken genoemd kunnen worden: motivatie 40%, competentie 13%, werkinstructies 12% en communicatie 8%. Hieruit blijkt dus dat meer bijna 3/4 van alle ongevallen hun oorsprong vinden in menselijk gedrag en handelen. Andere oorzaken van ongevallen zijn: materieel, ergonomie, werkdruk en taalbeheersing.
 
Magazijnen zijn vaak zo ingericht dat er veel goederen kunnen worden opgeslagen en dat er snel kan worden gewerkt. Dit gaat weleens ten koste van de veiligheid voor de mensen die er werken. Een goede magazijninrichting is niet alleen bepalend voor de efficiency, maar ook voor de veiligheid. Bij een goede magazijninrichting moeten we rekening houden met o.a.: de indeling en technische staat van de stellingen, de gangpaden, de overzichtelijkheid van kruisingen.
 
Intern transportmiddelen maken het verplaatsen van goederen mogelijk en zorgen voor verlichting van de werkzaamheden. Echter bij onjuist en onkundig gebruik kunnen zich risicovolle situaties voordoen. Vooral met heftrucks vinden nogal eens ongevallen plaats, vaak met schade aan goederen en letsel aan personen tot gevolg. In de top 5 heftruck-ongevallen komen we het volgende situaties tegen:

1.     Het aanrijden van voetgangers.
2.     Het vallen van lading.
3.     Het bekneld raken tussen het object en de
        heftruck. 
4.     Een ongeval met slachtoffer op een rijdende                  heftruck.
5.     Kantelen van de heftruck door (te) zwaar                        transport of zwaartepunt.
 
 
 In de meeste gevallen kunnen deze ongevallen door voldoende opleiding, instructie, alertheid en verantwoordelijkheidsgevoel kunnen worden voorkomen.
 
Goede arbeidsomstandigheden in de werkomgeving zijn naast een hoge productiviteit ook van belang voor de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Bij goede arbeidsomstandigheden kan je denken aan o.a. voldoende verlichting, het juiste geluidsniveau en een goede passende temperatuur.
 
Het voorkomen van ongelukken draait in veel gevallen om de juiste instructie en het juiste gedrag. De uitwerking van de genomen veiligheidsmaatregelen staan of vallen immers met ieders gedrag op de werkvloer. Veel bedrijven zijn op de goede weg, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Uit onderzoek naar de veiligheidscultuur binnen logistieke bedrijven blijkt dat er een aantal gemeenschappelijke elementen te benoemen zijn, zoals: 

1.       Elkaar op onveilige situaties aanpreken moet gewoon zijn. 
2.       Fouten mogen gemaakt worden, maar er moet wel van geleerd worden.
3.       Er moet voldoende draagvlak zijn voor de gezamenlijke veiligheidscultuur.
4.       Als leidinggevende in iedere situatie het goede voorbeeld gegeven. 
5.       De uitzendkrachten worden voldoende geïnstrueerd over de veiligheidscultuur.
6.       Het besef laten doordringen dat veiligheid de verantwoordelijkheid is van iedereen.
 
Vooral in logistieke omgevingen is het belangrijk om de uitzendkrachten goed te instrueren over de mogelijke gevaren en risico's. Zij zijn immers vaak minder bekend met de plaatselijke situatie en lopen daardoor een groter risico. Veel onveilige situaties kunnen ook voorkomen worden door de juiste technische inrichting en goed onderhoud van de gebruikte transportmiddelen.
 
Als leidinggevende ben je na het opstellen van instructies nog niet klaar. De verantwoordelijkheid afschuiven of delegeren is geen optie. Als leidinggevende ben je immers altijd aansprakelijk voor letsel dat ontstaat uit risicovolle situaties. Daarom mag het uitvoeren van voldoende toezicht en controle niet verwateren en onderschat worden.
 
Dat het belangrijk is om het aantal ongevallen in magazijnen omlaag te brengen blijkt ook uit het gegeven dat de totale kosten die een ongeval met zich meer brengt aardig in de papieren kan lopen. Helaas hebben toch nog veel bedrijven onvoldoende inzicht in de eigen veiligheidssituatie en de werkelijke kosten van verzuim als gevolg van een bedrijfsongeval.
 
Wil jij meer weten over hoe je van je magazijn een veilige werkomgeving maakt?

Vraag dan hier het complete gratis E-book aan.
 


Terug naar de vorige pagina >