Lees hier mijn nieuwsbrieven en artikelen met waardevolle tips en adviezen.      


Lading verliezen kost altijd geld! - maandag 8 augustus 2022

 

De oogsttijd is weer aangebroken.
We gaan de komende maanden weer veel landbouwverkeer op de wegen tegenkomen. Ieder jaar moeten alle weggebruikers weer aan de aanwezigheid van landbouwverkeer wennen. Landbouwvoertuigen wijken vaak redelijk af van het normale wegverkeer. Ze zijn langzamer, groter en minder goed zichtbaar. De snelheid van de voertuigen, de tijddruk van de werkzaamheden, de soms minder ervaren chauffeurs en de eventueel afvallende lading kunnen leiden tot hinder of een veiligheidsrisico voor de andere weggebruikers.
 
Afbeelding invoegen

Voorkom hinder onderweg.

De geoogste producten kunnen van de wagen afwaaien als gevolg van de weersomstandigheden als ook door de rijwind afhankelijk van de snelheid. Om onderweg geen lading te verliezen moet je een aantal regels in acht te nemen, zo kan losse ladingen worden afgedekt en vaste ladingen, zoals strobalen, kuubkisten worden gezekerd middels spanbanden en schotten.

Afvallende lading zal niet alleen boven uit de laadbak waaien, maar ook vanaf de stootbalk, spatborden, dissel, vanaf grote balen of de randen van de klep. Een beladen wagen mag nooit hoger zijn dan 4 meter. Het is ook aan te bevelen om de klep voldoende te borgen, zodat deze niet tijdens het transport open kan trillen of losschieten. Hou rekening met deze vormen van ladingverlies.

Let vooral bij het rijden ook op de hellingen, verhogingen op rotondes, slecht wegdek en mogelijke bijzondere manoeuvres. Deze bijzondere manoeuvres zijn niet altijd vooraf in te schatten, maar ook bij een noodstop mag er in geen enkel geval lading van de wagen vallen.

Zorg dat er op het werk niet een zodanige tijdsdruk zit dat je door de snelheid van handelen de veiligheid voor jezelf en anderen in het verkeer in gevaar brengt. Tijdsdruk en haast mag nooit een argument zijn om gevaar of hinder te veroorzaken.

Het afdekken van losse lading.

Het is niet altijd nodig om losse lading af te dekken. Dit heeft vooral te maken met het risico van afvallende lading. Vooral het soortelijk gewicht en de vorm van het product zijn bepalend voor het risico van afvallen. Zo zullen aardappelen en suikerbieten niet snel van de wagen waaien. Dit in tegenstelling tot producten als mais en kuilgras. Als de wagen boven de rand van de laadbak beladen is en er bestaat een groot risico van afvallende lading, dan dient de lading te worden afgedekt met een zeil of net met een maaswijdte passend bij het product. De zwaardere producten die niet windgevoelig zijn mogen wel in een kegelvorm in het midden van de laadbak worden geladen, indien de lading langs de wanden van de laadbak minimaal 20 cm onder de rand blijft. Bij een schuivende lading kan het product dan niet op de weg vallen. Het is eigenlijk altijd verstandig om de laadbak af te dekken. Naast de veiligheid heeft dit als bijkomend voordeel dat het zal leiden tot een verminderde luchtstroming en weerstand, wat weer resulteert in een brandstofbesparing die kan oplopen tot 4%. Dit is vooral van belang bij lange transportafstanden over de weg.  

Het zekeren van vaste lading.

Vaste ladingen als grote balen en kuubkisten moet je ook goed zekeren. Buiten het verwaaien van product heb je in deze gevallen ook te maken met het schuiven en vervolgens afvallen van de lading.

Om dit te voorkomen zijn de volgende aandachtspunten erg belangrijk.

  1. Zet de lading altijd klem tegen het kopschot van de wagen.

  2. Zorg dat de lading goed tegen elkaar aansluit, dus geen open ruimtes ertussen.

  3. Zorg voor een droge, schone en stroeve laadvloer. Gebruik eventueel ook antislipmatten. Dit verhoogt de wrijvingscoëfficiënt (stroefheid) waardoor de vloer stroever wordt en de lading minder snel kan schuiven.

  4. Bij lange ritten de spanbanden onderweg controleren en aantrekken. Door insnijding in de lading kunnen de banden losser gaan zitten.

  5. Gebruik altijd het juiste aantal spanbanden (minimaal 2). Het juiste aantal is afhankelijk van de stroefheid van de vloer, het gewicht van de lading, de hoek van aanspannen en de sterkte van de spanband. Het te gebruiken aantal is te berekenen met o.a. de ‘spanbandenrekenschijf’ en ‘spanbandtabellen’.

  6. Trek de spanbanden altijd strak met een ratelspanner.

  7. Bevestig de haken van de spanbanden aan de sjorogen van de laadvloer.

  8. Controleer regelmatig of de spanbanden niet beschadigd of ingescheurd zijn. Zo ja, dan niet meer gebruiken.

  9. Gebruik de spanbanden alleen om lading mee vast te zetten, dus niet om mee te hijsen.

Voorkom boetes.

Naast het in acht nemen van de veiligheid onderweg en het voorkomen van hinder wil je natuurlijk ook boetes voorkomen. Vooral in de oogstmaanden zal door de politie met meer aandacht naar het landbouwverkeer worden gekeken. Wettelijk geldt er geen afdekplicht, maar het is aan de handhaver om te beoordelen of er sprake is van gevaar of hinder. Zorg gewoon altijd voor het juiste afdek- of spanmateriaal en gebruik ze ook. Een boete voor afvallende lading bedraagt dit jaar € 399,00 en dat is veel geld. Zorg in geval van een boete ook voor goed eigen bewijs, maak foto’s van het voertuig met de lading met tijds- en omgevingskenmerken. Zonder goed bewijsmateriaal is het eventueel in beroep gaan vrijwel zinloos. De praktijk wijst uit dat bij de rechter het woord van de handhaver sterker is dan van de chauffeur.

Veilig werken is efficiënt werken.

De oogsttijd is een drukke tijd waarin je zo min mogelijk tijd wilt verliezen en zeker niet door controles van handhavers of het opruimen van afgevallen lading. Door het goed voor elkaar hebben van het afdekken of zekeren van de lading kan je schade aan het product en problemen onderweg voorkomen. Ook bij transporten tussen veld en erf heb je een zorgplicht richting de omgeving. Door veilig te werken bespaar je dus tijd en voorkom je schade en kan je efficiënter werken, immers lading verliezen kost altijd geld.

Een aantal van deze tips en adviezen zijn ook terug te lezen op: www.cumela.nl en in diverse publicaties over ladingzekeren.

Dit artikel is geschreven door Theo Lagendijk van Logis Dienstverlening en richt zich op het optimaliseren van logistieke processen in de agribusiness en dus ook op het veilig werken binnen deze processen.

Wil je meer weten over het optimaliseren van de logistieke processen in jouw organisatie, neem dan contact op het Logis Dienstverlening.

Contact opnemen doe je via het emailadres info@logis-dienstverlening.nl. Kijk voor meer informatie verder op de website www.logis-dienstverlening.nl .

Vind je dit een interessant artikel of kunnen je relaties en connecties er ook hun voordeel mee doen? Deel dit artikel in je netwerk! 


Terug naar de vorige pagina >