Lees hier mijn nieuwsbrieven en artikelen met waardevolle tips en adviezen.      


Weerstand bij veranderingen. Wat doe je eraan? - woensdag 28 september 2022

 
Stilstand is nog steeds achteruitgang.

De wereld om ons heen staat momenteel niet stil, dus jij ook niet. Om te blijven meedraaien zijn veranderingen in je bedrijfsprocessen o.a. door innovaties niet meer weg te denken is. Door te innoveren ga kan je besparen op het gebruik van arbeid, grondstoffen en machines. Naast kostenbesparing bereik je een betere klanttevredenheid

Niet alle neuzen staan dezelfde kant op.  

Ondanks de vele voordelen van innovatie zal je merken dat het op gang brengen niet zonder slag of stoot gaat. Zo staan niet altijd de neuzen direct in dezelfde richting. Je zal bij het uitdragen van de boodschap van verandering worden geconfronteerd met tegenwerpingen om er maar niet aan te beginnen.
In de meeste gevallen is de weerstand van de werkvloer groter is dan bij het management. Dit is te verklaren doordat de werkvloer met de meeste veranderingen wordt geconfronteerd.   

Welke weerstanden zijn er?

De weerstanden die vaak naar boven komen zijn gebaseerd op onvoldoende kennis van de veranderingen of onvoldoende betrokkenheid. Veel tegenwerpingen hebben een remmende werking op het goed opstarten, uitvoeren en realiseren van veranderingstrajecten.

Vier belemmerende factoren:  

  1. Het gaat toch goed zo! Deze eerste tegenwerping wordt voor een groot deel gedragen door angst voor het onbekende. Je bent gewend om het werk op een bepaalde manier uit te voeren. Een aanpassing zal ertoe leiden dat het werk soms anders moet worden uitgevoerd.
  2. We doen het altijd al zo! Deze tweede tegenwerping komt door een gebrek aan motivatie voor de verandering. Dit kan je ombuigen door voldoende positief te communiceren. Laat zien dat de verandering ook een verbetering is. Dit gaat zeker een positieve invloed hebben op de motivatie.
  3. We bestaan al … jaar! Deze derde tegenwerping is een combinatie van de eerste en de tweede weerstand. Door angst voor het onbekende en onvoldoende motivatie blijven we bij voorkeur hangen in het bekende patroon zoals al jaren gewerkt wordt. De gedachte achter deze tegenwerping is vaak het argument van: "Als we het niet goed zouden doen, dan bestonden we al niet meer”.
  4. Dit werkt niet bij ons! Deze vierde en laatste tegenwerping heeft niet direct met angst of motivatie te maken, maar meer met onvoldoende kennis en inzicht van de verandering op zich. Door onvoldoende kennis en inzicht in de situatie na de verandering zal deze reactie snel worden geuit. Iedereen heeft z’n eigen manier van werken en is daardoor in veel opzichten uniek. Maar dit sluit niet uit dat je ook goed en uniek kan worden in de nieuwe werkwijze.
Naast deze vier meest genoemde tegenwerpingen zijn er natuurlijk nog meer te benoemen, zoals: te moeilijk, te bureaucratisch, onvoldoende tijd en onvoldoende steun van het management.

Hoe ga je met deze weerstanden om?

Deze tegenwerpingen zijn in de meeste gevallen niet terecht. Veel van deze weerstanden voorkom je door vanaf het begin de werkvloer er voldoende bij te betrekken.

Een duidelijke en volledige communicatie is een belangrijke voorwaarde. De mate van betrokkenheid van de werkvloer kan je positief beïnvloeden. Immers iedere veranderingen waar je wel mee te maken krijgt, maar niet bij betrokken wordt, is een voedingsbodem voor weerstand.

Voorafgaand aan ieder verandertraject moet je je bewust zijn van de mogelijke tegenwerpingen. Door het inspelen op de tegenwerpingen voorkom je dat te star wordt vastgehouden aan het huidige. Een te starre houding zal remmend werken op de opstart, uitvoering en oplevering van het verandertraject en het beoogde resultaat ondermijnen.

Kortom: Het verminderen van tegenwerpingen bij veranderingen bereik je alleen door vanaf het begin volledig en duidelijkheid te communiceren en iedereen erbij betrekken.

Hoe nu verder?

Uiteraard wil je niet dat je veranderingstrajecten worden ondermijnt door weerstanden, maar dat ze een succes worden. Wil je je processen op een goede efficiënte wijze aanpassen om te komen tot een beter ingericht proces?

Neem dan contact met mij op. We bespreken dan vrijblijvend de mogelijkheden om met succes je processen beter in te richten en naar een hoger niveau te tillen.

Neem contact op via: info@logis-dienstverlening.nl

Kijk voor meer informatie verder op de website: www.logis-dienstverlening.nl/diensten/projectmanagement

Vind je dit interessant artikel of kunnen je relaties en connecties er ook hun voordeel mee doen? Deel dit artikel in je netwerk!


Terug naar de vorige pagina >