Lees hier mijn nieuwsbrieven en artikelen met waardevolle tips en adviezen.      


Incourante voorraden. Wat doe je: Houden of wegdoen? - vrijdag 11 november 2022

Goed beleid in dure tijden.

Het zijn dure tijden, dus geld uitgeven aan onnodige voorraden is geen optie. Vooral in de wereld van de versproducten is het hebben van incourante voorraden een zwaarwegend probleem. Bij veel goederen met een bederfelijk karakter is snel en juist handelen een vereiste. Een goed beleid en werkwijze van het voorraadbeheer is hierin cruciaal.

Voorkom doorschieten.

Voorraad reduceren is goed, maar je moet voorkomen om te ver door te schieten in het reduceren van de voorraad. Dat gaat geld kosten. Soms is een klein artikel van belang zijn voor de productie en uitlevering van het hoofdartikel. Om toch te voorkomen dat je jaar in jaar uit veel incourante goederen in het assortiment krijgt, zijn 10 aspecten van groot belang.

De volgende 10 aspecten moet je goed overzien en in gedachten hebben om te komen tot de juiste inkoop- en voorraadbeslissingen:

1.     Het bedrijfsbeleid.

Hoe is de houding van het management ten opzichte van het voorraadbeheer. Zijn alle aspecten van de logistieke bedrijfsvoering voldoende op waarde geschat. Voorraad is immers geen kostenpost, maar een middel om omzet te genereren.

2.     De waarde van de goederen en hun onderlinge samenhang.

De waarde van de goederen en de tijdsduur van het op voorraad houden is bepalend voor de hoeveelheid kapitaal in de voorraad. 

3.     De samenstelling van het assortiment.

Een artikel kan in gebruik of verkoop complementair zijn aan een ander artikel. De twee artikelen horen dus bij elkaar. Onderschat bij samengestelde goederen niet de impact van omzetderving door onvoldoende voorraad van één van de artikelen. 

4.     Houdbaarheid.

Bij kort houdbare artikelen kan je niet met een vaste tijdshorizon werken, maar dient het moment van incourantheid flexibel te zijn. 

5.     Voorraadruimte. 

Een goedkoop artikel dat weinig ruimte inneemt vraagt een andere benadering dan de dure volumineuze artikelen. Deze kleine artikelen staan dan ook letterlijk niet snel in de weg. 

6.     Mode- en seizoengevoeligheid.

Evenement gerelateerde artikelen zoalsOranje-artikelen’ zijn vaak 1 keer per jaar te verkopen. Dit in tegenstelling tot artikelen die niet aan mode en seizoenen onderhevig zijn. Hierbij kan een ruimere verkooptermijn worden aangehouden. 

7.     Teruglevering aan de leverancier of wederverkoop aan een opkoper.

Is het artikel eenvoudig zonder al te veel kosten retour te leveren aan de leverancier of is er een opkoper voor te vinden. Uiteraard mag de opkoper zich niet direct in dezelfde afzetmarkt begeven. 

8.     Toekomstperspectief.

Belangrijk is de inschatting of er nog toekomst is voor het artikel of ben je eigenlijk te vroeg op de markt. Oftewel: wat is de plaats in de productlevenscyclus en wat doet de verkoopwaarde in de huidige markt? 

9.     Evaluatie van verkoop- en marketinginspanning.

Bij dreigend incourant raken moeten je je de vraag stellen of je wel genoeg verkoopinspanning hebt geleverd. 

10.  Bepaling en invulling van de definitie ‘niet verkoopbaar’ versus ‘niet verkocht’.

Als laatste punt, maar zeker niet onbelangrijk moet je de definitie van ‘niet verkoopbaar’ en ‘niet verkocht’ scherp hebben. Van de niet verkoopbare artikelen moeten je zo snel mogelijk afscheid nemen, en bij de niet verkochte artikelen moet je je afvragen of je wel voldoende verkoopinspanning hebt gedaan, voordat je het artikel eventueel met verlies van de hand doet.

Wanneer zit je met je incourante voorraad in je maag?

Uit de 10 aspecten blijkt dat het niet eenvoudig is eenduidig te bepalen wanneer een artikel incourant is of toch nog tot een succesvolle verkoop kan leiden.

Wat moet je weten voor een goede planning?

Het is voor de lange termijnplanning belangrijk te weten waar het product in de productlevenscyclus staat. Voor de korte- en middellange termijn is het van belang een goede verkoopprognose te maken.

Belangrijk is het goed vastleggen van de inkoop-, productie- en verkoopcijfers. Dit zijn de belangrijkste objectieve informatiebronnen. Neem altijd de 10 benoemde aspecten in gedachten om te komen tot de juiste beslissingen in de toekomst.

Blijf altijd objectief.

Wat je te allen tijden moet voorkomen is het nemen van beslissingen op basis van onjuiste cijfers, onderbuikgevoel, onjuiste aannames of niet onderbouwde subjectieve redeneringen.  

Wat ga je nu doen?

Uiteraard wil je niet dat veel van je artikelen incourant raken. Wil je je huidige incourante artikelen ook eens grondig onder de loep nemen?

Neem dan contact met mij op. We kijken dan naar de mogelijkheden aan de hand van de 10 benoemde aspecten.

Het doel is het bereiken van een betere inrichting van je voorraadbeheer en daardoor een reductie van incourante artikelen

Kijk voor meer informatie verder op de website: www.logis-dienstverlening.nl/diensten/projectmanagement of neem direct Contact op

Vind je dit interessant artikel of kunnen je relaties en connecties er ook hun voordeel mee doen? Deel dit artikel in je netwerk! 

 


Terug naar de vorige pagina >