Uw logistieke proces
Logistiek is een ruim begrip waar veel activiteiten binnen uw onderneming onder vallen. In het logistieke proces gaat het om een optimale organisatie en uitvoering van de goederen- en informatiestromen. Ook uw logistieke processen zijn continu aan veranderingen onderhevig en vragen daarom om voldoende focus, inzicht en de passende oplossing.
 
Waarom de processen verbeteren? 
Het is niet altijd eenvoudig om goed in te schatten of uw bedrijfsprocessen aan verbetering toe zijn. Om u hierbij een eerste aanzet te geven hebben we 10 veel voorkomende situaties in het kort benoemd. Herkend u ze ook in uw organisatie?
  1. De bedrijfsprocessen zijn niet beschreven.
  2. Er heerst een "eilanden cultuur" binnen het bedrijf.
  3. De huidige productiecapaciteit is regelmatig onvoldoende.
  4. De voorraadniveaus laten onverklaarbare bewegingen zien.
  5. Op de werkplek of in het magazijn is niet alles direct te vinden.
  6. Niet alle klachten worden naar tevredenheid opgelost.
  7. Niet alles wordt geleverd volgens de gemaakte afspraak.
  8. Voor een aantal problemen is geen duidelijke oorzaak te vinden.
  9. Regelmatig vindt er stagnatie plaats in de processen.
  10. De kostprijs van ieder (deel)proces is onvoldoende bekend.

Heeft u een aantal van de bovenstaande situaties met een ja moeten beantwoorden?

Dan is het zinvol actie te ondernemen om deze ongewenste situaties aan te pakken. Door de processen weer goed op elkaar te laten aansluiten krijgt u een optimale goederenstroom. Een goed lopende goederenstroom resulteert in een betere benutting van de beschikbare middelen tegen lagere kosten. De processen zullen sneller verlopen, zijn minder gevoelig voor verstoringen en geven een hogere betrouwbaarheid. Het is daarom ook belangrijk om deze processen goed te organiseren, te controleren en regelmatig tegen het licht te houden. Door een verbeterproject uit te voeren worden de prestaties van uw processen weer op een hoog niveau gebracht. 

Zet nu de eerste stap.
Neem Contact met mij op en we bespreken de mogelijkheden voor de toekomst van uw organisatie. 
 
Blijf volledig op de hoogte door middel van mijn blogs, boeken en publicaties en door mij te volgen op Twitter via: