Hoe vaak houdt u uw organisatie een spiegel voor?  

Het is vaak lastig om kritisch naar een vertrouwd routinematig proces te kijken. Daarom is het ook van groot belang om uw processen regelmatig kritisch tegen het licht te houden. Ondanks dat uw logistieke processen op het oog goed lopen, kunnen er toch in de loop van tijd "haarscheurtjes" ontstaan.
 
De eerste signalen van het ontstaan van deze haarscheurtjes in uw processen zijn o.a. te herkennen aan:
  • Het te laat uitleveren aan de klanten.

  • Het hebben van ontevreden klanten.

  • Het niet halen van de gestelde normen.

  • Het maken van te veel overuren.

  • Het hebben van te hoge voorraden.

  • Het hebben van onoverzichtelijke werkplekken.

Deze zwakke plekken in uw organisatie kunnen over een langere periode onnodige kosten, lagere klanttevredenheid en omzetderving met zich mee brengen. Om de zwakke plekken in uw logistieke processen aan het licht te brengen is speciaal de "Logistieke Bedrijfscheck" ontwikkeld. De logistieke bedrijfscheck gaat in op alle logistiek relevante onderwerpen binnen uw organisatie en geeft u een goed beeld van de inrichting en prestaties van uw logistieke processen. 

De logistieke bedrijfscheck geeft u inzicht in:
  • Wat gaat goed binnen de processen?
  • Wat zijn de belangrijkste knel- en aandachtspunten?       
  • Welke verspillingen vinden er plaats?
  • Welke service verbeterende maatregelen en kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd? 
De logistieke bedrijfscheck is er in twee pakketten (Basis en Standaard). Ieder pakket heeft z'n eigen diepgang in de analyse en beschrijving van uw logistieke proces
 
De pakketten hebben de volgende inhoud en samenstelling. 
  
Basis Standaard
Gegevensverzameling
Logistieke stellingen x x
Interview(s)   x
Observatiebezoek   x
     
Rapportage    
Beoordeling huidig logistiek proces x x
Prioriteitsbepaling van knel- en aandachtspunten x x
Duidelijke aanbevelingen x x
Maatwerk actieplan   x
     
Rapportage per e-mail (PDF) x x
Rapportage per post (ingebonden)
  x
     
Begeleiding  
Eén dag (8 uur) implementatie begeleiding op locatie   x
 
De standaard logistieke bedrijfscheck bestaat uit een complete lijst met logistieke stellingen over uw proces, een observatiebezoek en een interview. In het interview wordt onder andere nader ingegaan op de voorlopige conclusies van de uitkomsten van de lijst met logistieke stellingen en het observatiebezoek. Na deze 3 stappen wordt het eindrapport opgemaakt met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 

De aanbevelingen in het rapport van de Logistieke Bedrijfscheck zijn specifiek op uw bedrijfssituatie van toepassing en stellen u in staat om gericht te werken aan het verbeteren van de service en het verlagen van de kosten.

Is uw organisatie toe aan verbetering? Onderneem dan nu actie en informeer naar de Logistieke Bedrijfscheck.
 
Graag maak ik met u een afspraak voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor het verbeteren van uw organisatie.

Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op via het volgende emailadres: info@logis-dienstverlening.nl of via de Contactpagina. 

Graag hoor ik van u.