Algemene Voorwaarden

Voor de levering van de diensten van Logis Dienstverlening zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing: 
Algemene Voorwaarden Logis Dienstverlening.pdf
 
Betreffende het gebruik van deze website is onze Disclaimer van toepassing: 
Disclaimer Logis Dienstverlening.pdf

Betreffende het gebruik van persoonsgegevens door Logis Dienstverlening is onze Privacyverklaring van toepassing: 
Privacyverklaring Logis Dienstverlening.pdf